INDIVIDUÁLNÍ PSYCHOTERAPIE


PRŮBĚH PSYCHOTERAPIE

Individuální psychoterapie

Individuální psychoterapie je nejrozšířenější a v mnoha případech také nejefektivnější formou terapie.

Veškerý čas a pozornost terapeuta je po celou dobu setkání věnována jednomu klientovi, jeho prožívání, emocím a obtížím. Toto uspořádání dovoluje terapeutovi hlouběji poznat vnitřní dynamiku a vnímání klienta, porozumět jeho obavám a případným opakujícím se vzorcům v jeho chování. V případě potřeby je zde prostor i na rozpoznání kořenů a zdrojů problémů, které jsou často hlouběji v minulosti, někdy v předchozích vztazích, často v původní rodině. Většinou již samotné pochopení těchto zdrojů přináší částečné uvolnění a úlevu.

Individuální psychoterapie představuje proces postupného setkávání mezi klientem a terapeutem. Je to bezpečný a důvěrný prostor pro zkoumání myšlenek, pocitů, tělesných prožitků a vztahů bez hodnocení a soudů. Postupně se rozvíjející terapeutický vztah mezi klientem a terapeutem umožňuje klientovi zažít korektivní zkušenost. Je možné říci, že terapeutický vztah je to, co nejvíce léčí. Umožňuje upřímnost, podporu a otevření se ve vlastních bolestech a zklamáních. Poskytuje bezpečí, úctu a důvěrnost jako základ hojivých procesů. Umožňuje zažít korektivní hojivou zkušenost, na které pak může klient dál ve svém životě stavět.

Prostřednictvím terapeutické práce může klient dosáhnout hlubšího sebeuvědomění a lepšího kontaktu se svými pocity. Individuální terapie umožňuje objevit a pochopit způsoby a obrany, kterými klient potlačuje vlastní potřeby a potenciál pro plné prožívání sebe, vztahů a radosti ve svém osobním a pracovním životě. Má tak šanci postupně uvidět a porozumět způsobům, kterými sám přispívá ke vzniku svých potíží, nespokojenosti či strádání, a někdy i k problémům jeho blízkých a může tyto vzorce začít postupně měnit. Terapie také pomáhá s vyrovnáváním se se ztrátami a skutečnostmi, které nejsou v moci klienta změnit nebo ovlivnit. Podporuje klienta ve vyjádření emocí, které ztrátu doprovázejí, a umožňuje postupné odpoutání.