PÁROVÁ TERAPIE


PRŮBĚH PSYCHOTERAPIE

Párová terapie

Párová terapie pomáhá porozumět a nahlédnout na celkové fungování vztahu, umožňuje uvědomění a přijetí skutečných potřeb obou partnerů. Jednotlivá setkání poskytují bezpečí pro vyjádření pocitů, obav a přání obou partnerů, a to především těch, které jsou z nějakého důvodu obtížně sdělitelná v běžném soužití.

Na rozdíl od individuální terapie, kde je zaměřena pozornost především na prožívání a potřeby jednoho klienta, je v párové terapii v ohnisku zájmu vztah. Terapeut zde působí jako prostředník komunikace mezi partnery, pomáhá jim identifikovat příčiny konfliktů a hledat způsoby jejich řešení, dává možnost nahlédnout na vztah z různých perspektiv a přináší tak možnost lépe vidět, co se v daném vztahu skutečně děje a odehrává. Párová terapie také často pomáhá odlišit osobní obtíže jednotlivých partnerů od konfliktů, které vznikly v páru.

Partnerské soužití zahrnuje velké množství zkušeností, prožitků a očekávání, které si partneři nesou ze své minulosti a to ať z původní rodiny, nebo ze vztahů předcházejících. Tyto zkušenosti z minulosti jsou více či méně vědomě přinášeny a promítány do dalších vztahů, což přináší jednak jejich obohacení, ale může to být i zdrojem nepochopení, zraňování druhého a následného zklamání z aktuálního vztahu.

Při párové terapii není nikdo obviňován ani souzen, cílem je společné porozumění tomu, co se děje, objevování cesty vedoucí k vyhovujícímu tvaru a funkční podobě vzájemného soužití pro oba partnery.

Párová terapie napomáhá k zlepšení vzájemných vztahů a k respektu jednoho partnera k druhému. Sama o sobě však nemůže zabránit možnému rozchodu. Pokud se partneři rozhodli pro rozchod, může být párová terapie dobrým nástrojem pro zpracování silných emocí objevujících se v souvislosti s rozchodem. V případě, že jsou v rodině přítomné děti, pomáhá i ve zmírňování dopadů na ně. Podporuje partnery v jejich rodičovské roli a k vzájemnému respektování této role.

Práce v párové terapii umožňuje také naučit se novým dovednostem, ty se týkají především vzájemné komunikace. Pro mnohé partnery je možnost hovořit o svých problémech otevřeněji a bez obav z hodnocení novou a přínosnou zkušeností. Také schopnost řešit konflikty a střety bez zbytečného obviňování a vzájemného zraňování je pro oba partnery často nová a úlevná.

Důležitá pro párovou terapii je motivovanost obou partnerů, nebo v počátku alespoň ochota do párové terapie vstoupit a postupně zjišťovat, jak a k čemu může být práce v terapii dobrá.
Párová terapie je určena pro všechny páry, bez ohledu na to, jak dlouho spolu žijí, jestli jsou oddáni či jakého jsou pohlaví nebo vyznání.

Příklady témat, které se často objevují v párové terapii
• Neshody a nespokojenost v partnerství
• Konflikty a hádky
• Nevěra jednoho z partnerů
• Potíže s intimitou a potíže se sexem
• Neshody ve výchově dětí
• Nefungující komunikace
• Odcizení ve vztahu
• Hledání smyslu, proč spolu být