INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a nařízení (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – dále jen „GDPR“)
Správce údajů: PhDr. Dagmar Doubková
Adresa: Mařákova 269/4, 2. patro, Praha 6 – Hradčanská
E-mail: dagmar.doubkova@seznam.cz
Telefon: +420 724 856 057
(dále jen „správce“)

Osobní údaje klienta, včetně zvláštních kategorií(1) osobních údajů klienta jsou správcem zpracovávány v souladu s ustanovením čl. 6 odst. 1. písm. b) GDPR za účelem plnění smlouvy o poskytnutí psychoterapeutických služeb/ poradenských služeb/ koučinku(2) a konzultací uzavřené mezi klientem a správcem, dále v souladu s ustanovením čl. 6 odst. 1. písm. a) za účelem poskytování psychoterapeutických služeb/ poradenských služeb/ koučinku a v souladu s ustanovením čl. 6. odst. 1. písm. f) za účelem ochrany oprávněných zájmů správce v případě, že v konkrétním případě nepřevažují zájmy klienta nad zájmy správce.

Příjemcem osobních údajů klienta je správce osobních údajů. Osobní údaje klienta nejsou předávány třetí osobě.

Správce zpracovává osobní údaje klienta na základě smlouvy uzavřené s klientem. Poskytnutí osobních údajů je nezbytným předpokladem pro relevantní poskytnutí služeb správcem klientovi. Správce uchovává osobní údaje klienta po dobu plnění smlouvy o poskytování služeb klientovi, a po dobu tří (3) let od skončení smlouvy.

Klient bere na vědomí, že v souladu s výše uvedenými právními předpisy o ochraně osobních údajů (zákon a GDPR) je oprávněn:

 • kdykoliv odvolat udělený souhlas, a to pro každý z účelů zpracování samostatně,
 • vyžádat si informaci o tom, jaké osobní údaje jsou o něm zpracovávány,
 • vyžádat si opravu nebo doplnění svých osobních údajů,
 • žádat výmaz osobních údajů, pro jejichž zpracovávání již dále není důvod,
 • žádat omezení zpracovávání údajů, které jsou nepřesné, neúplné nebo u nichž odpadl důvod jejich zpracování, ale nesouhlasí s jejich výmazem,
 • žádat umožnění přenesení zpracovávaných údajů,
 • dostat odpověď na svou žádost adresovanou správci bez zbytečného odkladu, v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti správcem,
 • podat stížnost k dozorovému úřadu (Úřad pro ochranu osobních údajů, pplk. Sochora 27, Praha 7, PSČ 170 00), pokud se domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů je porušeno GDPR.

(1) tj. zejména údaje o zdravotním stavu a údaje, které vypovídají o rasovém či etnickém původu, politických názorech, náboženském vyznání či filosofickém přesvědčení nebo členství v odborech a údaje o sexuálním životě nebo sexuální orientaci fyzické osoby
(2) podle druhu objednaných služeb

VYUŽITÍ COOKIES NA STRÁNKÁCH PSYCHOLOG PRAHA

V souladu s ustanovením § 89 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, Vás tímto informujeme, že naše www stránky nevyužívají pro svoji činnost tzv. cookies.

Co jsou cookies?

Cookies jsou malé datové soubory umístěné ve vašem prohlížeči v zařízení, na kterém si web prohlížíte. Jejich úkolem je pomoci lepšímu fungování webu. Stránky si pamatují vaše prohlížení a pamatují si vaše preference. Díky tomu je pro vás užívání stránek jednodušší a šetří vám čas. Cookies představují tzv. síťové identifikátory a je s nimi nakládáno jako s osobními údaji.

Kde mohou být cookies používány?

Na webech, které zřizuje PhDr. Dagmar Doubková, které jsou provozovány na následujících doménách: psycholog-praha.eu

Jaká používáme cookies?
 1. Technická cookies: Tato cookies jsou využívána pro běžné fungování těchto webových stránek. Naše webové stránky nevyužívají žádná technická cookies.
 2. Analytická cookies: Analytická cookies schraňují anonymní data o uživatelském chování uvnitř webu. Pomáhají vylepšovat jak obsah, tak funčknost webu. Dávají například informaci o tom, ze kterých podstran webu návštěvníci nejvíce odcházejí, z jakých zařízení a v jakých jazykových nastaveních si webové stránky prohlížejí a mnoho dalších statistických a zcela anonymních údajů, které mohou napovědět, kde je web potřeba vylepšit. Naše webové stránky nevyužívají žádná analytická cookies. Jako analytický nástroj je nejčastěji výžívána služba Google Analytics. O tom, jaká cookies konkrétně tento nástroj uchovává, se více dozvíte na webu Google Analytics Cookie Usage.
 3. Marketingová cookies: Marketingová cookies neumí rozesílat marketingová sdělení návštěvníkům webů, pouze podle uživatelských preferencí zobrazují reklamy. Naše webové stránky nevyužívají žádná marketingová cookies. Více se o využívání marketingových cookies dozvíte na Google Privacy and Terms a Informace o nastavení souborů Cookies na Facebooku.
Souhlas s používáním cookies

Tím, že naše webové stránky používáte, berete na vědomí a akceptujete naše nevyužívání souborů cookies.

Správa souborů cookies

Správu souborů cookies umožňuje každý prohlížeč, je tedy možné si užívání cookies nastavit podle vlastních preferencí. Můžete cookies blokovat nebo smazat, ale může se stát, že některé části webů nebudou fungovat správně. Každý prohlížeč má ve svém nastavení návod, jak zakázat či vymazat cookies. PhDr. Dagmar Doubková

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google