GESTALT PSYCHOTERAPIE


GESTALT PSYCHOTERAPIE

Gestalt terapeutický přístup je jedním z hlavních světových humanistických směrů v psychoterapii. Jedná se o otevřený systém, který má kořeny v psychoanalýze a fenomenologii a díky své otevřenosti má velký integrativní potenciál. Zaměřuje se na aktuální prožívání klienta, způsob utváření a prožívání kontaktu s druhými lidmi, uvědomování si pocitů a jejich vyjadřování, na situaci teď a tady.
Dagmar Doubková, gestalt

Gestalt terapie

Díky bezpečnému vztahu, který v terapii postupně vzniká mezi klientem a terapeutem, je možné se postupně více přiblížit a zkoumat bolesti a obavy, které si neseme a které mohou blokovat nebo posunovat naše vnímání a prožívání. Tyto strachy a zranění často způsobují v našem životě napětí, úzkosti, nepohodu a následně někdy i opakující se nezdary.

Terapeutická práce poskytuje klientovi větší svobodu vědomé volby v tom, co dělá, jak se vztahuje k okolnímu světu i k sobě a jaké má v těchto situacích možnosti pro jejich tvořivé zvládání a větší spokojenost se sebou a svým okolím.

Důležité a pro klienty často objevné je i pochopení, jak opakující se situace vznikají a jakým způsobem se podílejí na jejich udržování.

Pro samotnou terapeutickou práci je charakteristické nalézání či znovuobjevování individuálních vnitřních zdrojů, jejich podpora a využití této energie v životních situacích a nových krocích. V samotné terapii je nejčastěji využívaným „nástrojem“ dialog, terapeutický vztah a experiment. Díky otervřenosti gestaltterapeutického přístupu je pro terapii výhodné integrovat i další přístupy a přizpůsobovat práci terapeuta individuálním potřebám jednotlivých klientů.

Gestalt terapie je bohatá na experimenty a jiné kreativní techniky (práce s tělem, hlasem, psaním, kreslením…). Každý experiment však vychází z aktuální životní situace klienta, terapeutické situace v daný okamžik a možností, které jsou v tu chvíli klientovi dostupné.

Experimentální je ovšem z principu, pokaždé totiž nabízí novou zkušenost, nové poznání a zárodek osobní změny. Je ale pouze na klientovi samotném, zda a jak tuto šanci využije.

Další informace o Gestalt terapii je možné najít například na www.gestalt-praha.cz/gestalt/co-je-gestalt