RODINNÁ TERAPIE


PRŮBĚH PSYCHOTERAPIE

Rodinná terapie

Rodinné terapie se účastní všichni členové rodiny, pokud to z nějakého důvodu není možné, tak alespoň ta část rodiny, která má na řešení problému zájem. Tato forma terapie vychází z předpokladu, že rodina je propojený systém, který může mít obtíže jednak sám o sobě, ale častá je i situace, kdy problémy jednoho člena rodiny zasahují a významně ovlivňují celek i všechny ostatní.

Tato forma terapie může pomoci objevovat a zařadit do života rodiny způsoby komunikace a uspořádání vztahů, které vyhovují vývojovým fázím rodiny a individuálním potřebám jednotlivých členů.

Cílem rodinné terapie je podpořit a posílit to, co je pro rodinu přínosné, funkční a dobré. Terapie hledá a mapuje, co je potřeba změnit, aby se rodina stala stabilním a vyživujícím prostředím, kde se dobře daří všem jejím členům a pomáhá odstraňovat překážky, které zdravému a láskyplnému soužití brání.