SKUPINOVÁ TERAPIE


PRŮBĚH PSYCHOTERAPIE

Skupinová terapie


V září 2019 otevíráme novou terapeutickou skupinu – více na stránkách SKUPINOVÁ TERAPIE PRAHA. Nyní se můžete ozvat a domluvit si se mnou nebo kolegou úvodní rozhovor před vstupem do skupiny.

Pro skupinovou terapii je charakteristické využívání skupinové dynamiky, tedy vzájemných vztahů a interakcí mezi členy. Je to jedinečný prostor, kde je možné poznávat své vlastní fungování s druhými lidmi.

S podporou skupiny a terapeutů je zde možnost hledat nové způsoby řešení obtíží a zároveň přispívat svou vlastní zkušeností a reflexí druhým. Skupina poskytuje jedinečnou příležitost učit se od ostatních členů skupiny a nechat se jimi inspirovat. Slouží jako bezpečné a podpůrné místo, kde je možné naučit se vnímat, objevovat a zkoušet různé způsoby komunikace, měnit své nefunkční vzorce nebo rozvíjet schopnost svobodnějšího vnímání a vyjadřování vlastních pocitů, názorů, hranic a potřeb.

V rámci skupiny je možné například pracovat na zvládání nejistoty ve vztazích, nízkém sebevědomí, úzkosti a strachu, ale i na zvládání vzteku, agrese tak, aby tato energie sloužila a pomáhala v budování uspokojivých a fungujících vztahů. Skupina postupně umožňuje naučit se zvládat konflikty, mluvit otevřeně před více lidmi, poznat lidi s podobnými nebo naopak úplně odlišnými životními příběhy. Pochopit z jakého důvodu se opakují vztahové nezdary a jak k tomu sami přispíváme.

Skupina je většinou tvořena 6ti až 12ti členy a dvěma terapeuty, nejlépe mužem a ženou. Schází se zpravidla 1x týdně na 1,5 až 2 hodiny.