O MNĚ


O MNĚ

Mgr. Dagmar Doubková

PhDr. DAGMAR DOUBKOVÁ

Psycholog a terapeut

nar. 1973

Vystudovala jsem jednooborovou psychologii na Univerzitě Karlově v Praze a odbornou biologii (molekulární biologii a vývojovou biologii) také na UK Praha. V současné době pracuji ve své soukromé praxi v Praze 6, kde se věnuji klientům formou individuální a párové terapie.

Několik let jsem pracovala v psychologické ordinaci v Karlíně, kde jsem se věnovala klientům v individuální, párové a skupinové terapii.

V terapeutické péči mám také klienty Sociální kliniky, kde pracujeme společně s kolegou formou párové terapie.

Dva roky jsem pracovala na dětské krizové lince bezpečí – Linka Bezpečí, kde jsem prošla výcvikem krizové intervence. Absolvovala jsem stáže v klinických zařízeních Horní Palata, Fokus, Psychosomatická klinika a dalších.

Mám několikaletou zkušenost v mezinárodní společnosti, kde jsem se věnovala výběru zaměstnanců, lektorování rozvojových tréninků, seminářů a koučování. Jako externí psycholog a kouč jsem posléze pracovala pro další nadnárodní společnosti jako je O2, TNT Express Worldwide a další.

V minulosti jsem byla několik let instruktorskem neziskové organizace Prázdninová škola Lipnice, která se věnuje zážitkové pedagogice formou outdoorových kurzů a následně jsem byla také instruktorem společnosti Česká Cesta s.r.o., která využívá zážitkovou pedagogiku v manažerském prostředí.

Nyní dlouhodobě spolupracuji se vzdělávací a rozvojovu společností QED group, jako konzultant, lektor a kouč.

Splňuji podmínky pro členství v Evropské asociaci pro Gestalt terapii (EAGT).

Pravidelně se účastním individuálních i skupinových supervizí.

Jsem vdaná, mám 3 děti.

Některé další výcviky a vzdělání

Výcvikový kurz párové a rodinné terapie v psychoanalytické terapii pořádaný ČSPAP – sekcí pro párovou rodinnou terapii (IPPART) – 3 roky

Psychoterapeutický výcvik v Gestalt terapii – 5tiletý psychoterapeutický výcvik akreditovaný pro zdravotnictví (více než 1000 výcvikových hodin) – IVGT Praha
www.gestalt-praha.cz

Výcvik koučování – Mudr. Radvan Bahbouh – výcvik akreditovaný Českou asociací koučů ČAKO
www.qedgroup.cz

Arteterapeutická sebezkušenostní skupina – Fokus Praha (Beate Albrich)

Sebezkušenostní výcvik – PhDr. Jana Matějková

Kurz transakční analýzy (ČATA)

Dále jsem absolvovala řadu kurzů a seminářů zaměřených na individuální práci i práci se skupinami, facilitaci a práci s týmy, imaginativní techniky a relaxace…