PRŮBĚH PSYCHOTERAPIE


PRŮBĚH PSYCHOTERAPIE

Základem mého profesního přístupu ke klientům je empatické porozumění, nehodnotící postoj, otevřenost k tématům se kterými klient přichází a přirozený mezilidský vztah. Hlavním terapeutický přístupem, který ve své práci využívám je Gestalt terapie, svou terapeutickou práci doplňuji a obohacuji dalšími směry, technikami a zkušenostmi, které jsem ve své praxi získala. Každá terapeutická práce je jedinečná, odvíjí se především od povahy obtíží, s nimiž klient přichází a od toho, co klient aktuálně potřebuje.

Práce v terapii dává klientovi možnost sebepoznání, uvědomění souvislostí v jeho životě a zpracování obtíží. Přináší úlevu, větší spokojenost do života a pomáhá k vytvoření či znovuobnovení rovnováhy.

V psychoterapii ctím psychoterapeutický kodex, jsem vázána mlčenlivostí k získaným informacím.

Úvodní setkání

První setkání probíhá formou 50ti minutového sezení, kde vy máte prostor sdělit mi své obtíže, potřeby, očekávání a já vám přiblížím způsob a možnosti psychoterapeutické práce. Domluvíme se na časovém rámci a většinou také na hlavním tématu, kterému se budeme věnovat. Tato naše domluva (kontrakt) vychází ze základních psychoterapeutických pravidel a samozřejmě z toho, co vy potřebujete.

Během prvních hodin máte možnost zažít způsob mé práce, jak přistupuji ke klientům a obtížím
s nimiž přicházejí.

Rámec psychoterapie

Setkání probíhají v mé pracovně v Praze 6 v Terapeutickém centru Mařákova, případně je možné se domluvit na návštěvě v psychologické ordinaci v Karlíně, kde také působím.

Ve své práci využívám metody Gestalt psychoterapie.